ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

ลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์

การลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการปกป้องผลิตภัณฑ์ของเรา แต่ในทางตรงกันข้ามก็สามารถกลายเป็นขยะในหลุมฝังกลบ ที่ทิ้งขยะหรือเป็นขยะ การขาดแคลนทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น หมายความว่ามีความเร่งด่วนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่จะต้องใช้บรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพและหาวิธีการในการจัดการกับ ‘ขยะหลังการบริโภค’ ซึ่งทั้งบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ถูกโยนทิ้งหลังจากที่ผู้บริโภคใช้แล้ว ซึ่งมีความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่กำลังพัฒนา ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ยังเติบโตไม่ทันการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

แนวทางลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์

แนวทางของเราคือการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ การใช้ซ้ำ และการรีไซเคิล ซึ่งมีเป้าหมายธุรกิจอย่างชัดเจน การลดบรรจุภัณฑ์ทำให้เราได้รับประโยชน์ด้านต้นทุนในวัสดุ พลังงานและการขนส่ง

A lot of different cosmetic products for personal care isolated on white

วิธีการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์

  1. ทำให้วัสดุมีน้ำหนักเบา
  2. ใช้การออกแบบโครงสร้างและวัสดุอย่างเหมาะสม
  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ในสูตรเข้มข้น
  4. ขจัดบรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น
  5. ซื้อในจำนวนมากและใช้ในหลายสายผลิตภัณฑ์

เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์ของคุณ https://www.kvjunion.com/contact-us

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลดต้นทุนบรรจุภัณฑ์

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

Posted in: Knowledge

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook