ระบบวาล์วพลาสติก
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

ระบบวาล์วพลาสติก ฉีดชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม

ระบบวาล์วพลาสติก

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ ผลิตตามสั่ง ผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนพลาสติก Made-to-Order Plastic Injection

ระบบวาล์วพลาสติก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบวาล์วพลาสติก: ฉีดชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับงานด้านอุตสาหกรรม

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

Posted in: ผลิตภัณฑ์และบริการ

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook