ยางเทอร์โมพลาสติก Thermoplastic Elastomer
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

ยางเทอร์โมพลาสติก Thermoplastic Elastomer

ยางเทอร์โมพลาสติก

Thermoplastic elastomers (TPE), sometimes referred to as thermoplastic rubbers, are a class of copolymers or a physical mix of polymers (usually a plastic and a rubber) which consist of materials with both ยางเทอร์มอพลาสติก thermoplastic and elastomeric properties. While most elastomers are thermosets, thermoplastics are in contrast relatively easy to use in manufacturing, for example, by injection molding. Thermoplastic elastomers show advantages typical of both rubbery materials and plastic materials. The principal difference between thermoset elastomers and thermoplastic elastomers is the type of crosslinking bond in their structures. In fact, crosslinking is a critical structural factor which contributes to impart high elastic properties.

For more information on our TPE plastic injection and blowing services, call us at T: +662 289 1996

ยางเทอร์โมพลาสติก คือ ยางที่นำไปขึ้นรูปได้เหมือน เทอร์โมพลาสติก จึงนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างต่างๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว ทำเป็นสีสันต่างๆได้ รวมทั้งนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ปัจจุบันมีความสนใจนำยางเทอร์โมพลาสติกมาใช้มากขึ้นในการผลิตชิ้นส่วนยางต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน แต่ยางเทอร์โมพลาสติกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันผลิตมาจากโพลิเมอร์สังเคราะห์

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ยางธรรมชาติจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประเทศไทย การพัฒนายางเทอร์โมพลาสติกจากยางธรรมชาติเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางธรรมชาติได้ 2-3 เท่า อีกทั้งยังเป็นการขยายขอบเขตการใช้งานของยางธรรมชาติ ช่วยให้เกิดการนำยางธรรมชาติไปใช้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาวัสดุจากธรรมชาติตรงตามแนวโน้มความต้องการด้านวัสดุของโลกที่พยายามลดการใช้วัสดุที่ผลิตจากปิโตรเลียม

ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก ใช้วัตถุดิบจากยางธรรมชาติและเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้ในประเทศไทย เม็ดยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกสามารถนำมาขึ้นรูปได้ด้วยเครื่องมือขึ้นรูปพลาสติก เช่น เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องอัดรีด เครื่องอัดเบ้า เป็นต้น

Credit: nstda.or.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยางเทอร์โมพลาสติก Thermoplastic Elastomer

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

Posted in: Knowledge

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook