ฝาพลาสติก
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

ฝาพลาสติก

ฝาพลาสติก หลายดีไซน์ให้เลือก

ฝาพลาสติก

ฝาพลาสติก (PLASTIC CAP) เป็นฝาปิดผนึกขวดที่ผลิตโดยใช้พลาสติกเรซิน หลอมละลายขึ้นรูปเป็นฝา มีรูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันหลายประเภท ลักษณะโดยทั่วไปของฝา มีร่องกันลื่นโดยรอบ และมีรอยปรุระหว่างตัวฝากับขอบฝาเพื่อให้เปิดได้ง่าย ใช้ปิดซ้ำได้อีกเมื่อบริโภคไม่หมดในคราวเดียว ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฝาพลาสติกหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้แก่

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝาพลาสติก

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

Posted in: ผลิตภัณฑ์และบริการ

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook