บรรจุภัณฑ์สีดำผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

บรรจุภัณฑ์สีดำผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์

บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์

Packaging solution for AUTOCARE products

JPE25K-กระปุกสีดำ-1

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์สีดำผลิตภัณฑ์ดูแลรถยนต์

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

 

Posted in: ผลิตภัณฑ์และบริการ

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook