ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี ขวดบรรจุภัณฑ์
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี ขวดบรรจุภัณฑ์

ขวดบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุ ปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี ฯลฯ

BPE81 ขวดพลาสติกปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี 1000cc

BPE81-1000cc-(2)

BPE119 ขวดพลาสติกปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี 1000cc ฝาฉีก

BPE119-1000cc-(1)

BPE115K ขวดพลาสติกปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี 1000cc

BPE115K 1000cc-2

BPE83 ขวดพลาสติกปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี 1000cc

-BPE83-1200cc-(3)

BPE84 ขวดพลาสติกปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี 700cc

BPE84-700cc-(3)

BPE82 ขวดพลาสติกปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี 600cc

BPE82-600cc-(2)

BPE118 ขวดพลาสติกปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี 600cc

BPE118-600cc-(3)

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ สารเคมี ขวดบรรจุภัณฑ์

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

 

Posted in: ผลิตภัณฑ์และบริการ

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook