ปั๊มสูบฉีด, Siphon Pumps and Drum Pump
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

ปั๊มสูบฉีด, Siphon Pumps and Drum Pump สำหรับสูบของเหลว

ปั๊มสูบฉีด, Siphon Pumps and Drum Pump in Thailand

ปั๊มสูบฉีด Siphon Pumps and Drum Pump คุณภาพ ปั๊มสำหรับการถ่ายโอนของเหลวของหลายประเภทเช่น

  • ปั๊มสูบฉีด Siphon Pumps and Drum Pump น้ำ
  • ปั๊มสูบฉีด Siphon Pumps and Drum Pump แอลกอฮอล์ ฯลฯ
  • ปั๊มสูบฉีด Siphon Pumps and Drum Pump น้ำมัน น้ำมันก๊าด ฯลฯ
  • ปั๊มสูบฉีด Siphon Pumps and Drum Pump ยาฆ่าแมลง และ สารเคมี ฯลฯ

ปั๊มสูบฉีด Siphon Pumps and Drum Pump วัสดุพลาสติกที่สร้างขึ้นไม่กัดกร่อน ไม่เป็นพิษ

ปั๊มสูบฉีด Siphon Pumps and Drum Pump สามารถสูบฉีดประมาณ 7-17 ลิตร ต่อนาที ขึ้นอยู่กับรุ่น

https://www.kvjunion.com/product-category/ปั๊มสูบฉีด-siphon-pumps

 

ขนาดปั๊มสูบฉีด Siphon Pumps and Drum Pump in Thailand

ขนาด 7-17 ลิตร ต่อนาที

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั๊มสูบฉีด Siphon Pumps and Drum Pump in Thailand

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

 

Posted in: ผลิตภัณฑ์และบริการ

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook