ขวดสเปรย์ 250cc ขวดพลาสติก 250cc
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

ขวดสเปรย์ 250cc ขวดพลาสติก 250cc

BPET4K-ขวดพลาสติก-250cc-ขวดสเปรย์-250ml-(1) BPET4K-ขวดพลาสติก-250cc-ขวดสเปรย์-250ml-(2)

ขนาดขวดสเปรย์ ขวดพลาสติก

ขนาด 250cc

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขวดสเปรย์ 250cc ขวดพลาสติก 250cc

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

 

Posted in: ผลิตภัณฑ์และบริการ

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook