ขวดกาว ขวดสารเคมี ขวดซิลิโคน ขนาด 1
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

ขวดกาว ขวดสารเคมี ขวดซิลิโคน ขนาด 1 ลิตร

ขวดใส่กาว ขวดใส่สารเคมี ขวดใส่ซิลิโคน ฯลฯ ขนาด 1 ลิตร (HDPE)

ขวด HDPE ใส่สารเคมีทั่วไป https://www.kvjunion.com/products/ขวดพลาสติก-1000cc

ขวดกาว-ขวดสารเคมี-ขวดซิลิโคน-ขนาด-1-ลิตร

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขวดใส่กาว ขวดใส่สารเคมี ขวดใส่ซิลิโคน ขนาด 1 ลิตร

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม

กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

 

Posted in: ผลิตภัณฑ์และบริการ

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook