โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

NEW Design PET Bottle

สามารถสั่งทำสีได้ตามต้องการ ทั้งสีแบบทึบและสีแบบใส

Facebook