โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

หัวปั๊ม, หัวสเปรย์ และ ฝาปิด Pumps, Mist Sprayers, and Bottle Caps

สินค้าเหล่านี้ผลิตตามสั่ง ลูกค้าสามารถเลือกสี ปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ สินค้าและบริการของเราเน้นคุณภาพและตรงต่อเวลา

Facebook