โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

ผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนพลาสติก Made-to-Order Plastic Blowing and Injection

ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ทำสำหรับลูกค้า ผลิตตามสั่ง ผลิตภัณฑ์ และ ชิ้นส่วนพลาสติก Made-to-Order Plastic Injection

รับผลิตงานพลาสติก ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก ฉีดและเป่าพลาสติก ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ และฉีดชิ้นส่วนประกอบ รับผลิตงานตามแบบ ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก

สินค้าที่มีรหัสผลิตภัณฑ์ “CM” เป็นผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์เฉพาะของลูกค้าซึ่งไม่ได้จำหน่าย จุดประสงค์ของภาพประกอบคือการแสดงความสามารถของทางโรงงานในการผลิตสินค้าเหล่านี้

เรายินดีให้คำปรึกษาหรือทดสอบคุณสมบัติชิ้นงานเพื่อการตัดสินใจ

Facebook