ขวดปั๊มชุบทอง |
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

Archive for May, 2017

ขวดลูกกลิ้งพลาสติก

ขวดลูกกลิ้งพลาสติก ทาครีมใต้ตา (Eye Serum)

Pump Bottle with Roller Ball (ขวดปั๊ม + ลูกกลิ้ง)

สินค้าขวดลูกกลิ้งพลาสติกผลิตตามสั่ง ลูกค้าสามารถเลือกสี ปรับแต่งตามความต้องการ

MP61 ขวดลูกกลิ้งพลาสติก ทาครีมใต้ตา (Eye Serum) (1)

MP61 ขวดลูกกลิ้งพลาสติก ทาครีมใต้ตา (Eye Serum) (10)

MP61 ขวดลูกกลิ้งพลาสติก ทาครีมใต้ตา (Eye Serum) (11)

MP61 ขวดลูกกลิ้งพลาสติก ทาครีมใต้ตา (Eye Serum) (12)

Posted in: ผลิตภัณฑ์และบริการ

Leave a Comment (0) →

Facebook