พลาสติกทนเคมี |
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

Archive for August, 2012

พลาสติกทนเคมี

พลาสติกแบบทนเคมี

พอลิเอทิลีน (Polyethylene : PE) โดยทั่วไปแล้ว พอลิเอทิลีน มีสีขาวขุ่นโปร่งแสง มีความลื่นมันในตัว เมื่อสัมผัสจึงรู้สึกลื่น หยุ่นตัวได้ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่ติดแม่พิมพ์ มีความเหนียว ทนความร้อนได้ไม่มากนัก แต่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เป็นฉนวนไฟฟ้า ใส่สีผสมได้ง่ายมีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำจึงลอยน้ำได้ เมื่อความหนาแน่นสูงขึ้นจะทำให้มีความแข็งและความเหนียวเพิ่มขึ้น อุณหภูมิหลอมตัวสูงขึ้น และอัตราการคายก๊าซเพิ่มขึ้น เมื่อความหนาแน่นลดลง จะทำให้อัตราการเสื่อมสลายของผิวเพิ่มขึ้น กล่าวคือผิวจะแตกรานได้ง่ายขึ้น

พลาสติกแบบทนเคมี: คุณสมบัติทั่วไป

- ยืดหยุ่นได้ดี เหนียวมากที่อุณหภูมิต่ำ
- มีความทนทานต่อสารเคมีได้ดีมาก
- ทนต่อสภาวะอากาศได้ดีพอสมควรอากาศสามารถซึมผ่านได้ดี
- หดตัวแม่พิมพ์ได้ดีมาก ทำให้ถอดจากแม่พิมพ์ได้ง่าย
- เป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีมาก
- ผสมสีได้ง่าย ทำให้ผลิตเป็นฟิล์มใส ฟิล์มสี ฟิล์มโปร่งแสงหรือทึบแสงได้
- ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยพอลิเอทิลีน
ผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ ขวดใส่สารเคมี ขวดใส่น้ำ ลังหรือกล่องบรรจุสินค้า ภาชนะต่าง ๆ เครื่องเล่นของเด็ก ถุงเย็น ถาดทำน้ำแข็ง ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฉนวนไฟฟ้า ถุงใส่ของแผ่นฟิล์มสำหรับห่อของโต๊ะ และเก้าอี้

เราให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพลาสติกแบบทนเคมี https://www.kvjunion.com/contact-us

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลาสติกแบบทนเคมี

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

Posted in: Knowledge

Leave a Comment (0) →

Thailand Packaging Industry Expected to Grow

Thailand Packaging Industry

Expected to Grow @ CAGR 6.41% to Reach a Value of US$11.1 Billion in 2016

The report provides detailed market analysis, information and insights into the Thai packaging industry, including:

 • Current, historic and forecast values and trends for the Thai packaging industry, including individual categories
 • Comprehensive, country-specific analysis of the industry’s market attractiveness, covering key trends and drivers, Thailand’s competitive landscape and benchmarking with other key markets
 • Description and analysis of the packaging categories and end-user markets for the overall packaging industry
 • Porter’s Five Forces Analysis of all individual categories and overall packaging industry

Summary

The packaging industry in Thailand registered strong growth during the review period growing with a CAGR of 8.21%, supported by both growing food exports and the entry of major industry competitors into the domestic market. The food and beverages sector remains the key growth driver of the domestic packaging industry and is supported by export demand and easy access to raw materials. Over the forecast period, the industry is expected to grow at a CAGR 6.41% to reach a value of US$11.1 billion in 2016. The estimated growth rate for the industry over the forecast period is significantly lower than the growth rate achieved in the review period. The slow growth in the demand for packaging products is expected to reduce revenue growth, and hence the financial performance, of Thai packaging companies.
Scope

 • This report provides a comprehensive analysis of the packaging industry in Thailand
 • It provides historical values for Thailand’s packaging industry for the report’s 2007–2011 review period and forecast figures for the 2012–2016 forecast period
 • It offers a detailed analysis of the key categories in Thailand’s packaging industry, along with market forecasts until 2016
 • It details the different macroeconomic factors affecting the packaging industry in Thailand
 • It covers an exhaustive summary on the key trends and drivers affecting the end-user markets in packaging
 • Using Porter’s industry-standard “Five Forces” analysis, it details the competitive landscape in Thailand for the packaging industry
 • It outlines the current regulatory framework in the industry

Reasons To Buy

 • Make strategic business decisions using historic and forecast market data related to the Thai packaging industry and each category within it
 • Understand the key market trends and growth opportunities within the Thai packaging industry
 • Assess the competitive dynamics in the packaging industry
 • Identify the growth opportunities and industry dynamics within five key packaging categories
 • Gain insights into key regulations governing the Thai packaging industry

Key Highlights

 • The food and beverage industry in Thailand is registering heavy demand for active and smart packaging.
 • In terms of end-user markets, the food and beverage industry accounts for nearly 76% of the packaging market, while the pharmaceutical sector represents 10%.
 • The government has adopted a series of national standards relating to food packaging and labeling, designed to meet international standards.
 • The competitive landscape of the Thai packaging industry varies significantly across different packaging material categories.
 • The packaging industry in Thailand also faces high levels of competition from the exports of neighboring Asian countries.

Credit: prweb.com

Posted in: Knowledge

Leave a Comment (0) →

Facebook