สมัครงานธุรการ /
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

สมัครงานธุรการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สมัครงานธุรการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ด่วน)

รูปแบบงานธุรการ: งานประจำ

รายละเอียดงานธุรการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ:

  1. ออกเอกสารวางบิลประจำรายวัน
  2. รวบรวมเอกสารบิลส่งของ และ เอกสารรายรับ/รายจ่ายของบริษัท เพื่อจัดส่งฝ่ายบัญชี
  3. บันทึกข้อมูลต่างๆของคู่ค้า และข้อมูลสินค้า
  4. สามารถใช้ MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
  5. ช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้า
  6. ฯลฯ

 

สถานที่ปฏิบัติงานผู้สมัครงานธุรการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ:

กรุงเทพฯ ถนนพระราม 3

 

คุณสมบัติผู้สมัครงานธุรการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ:

  • ระดับการศึกษา : ปวช. ถึง ปวส.
  • อายุ : 20 ถึง 28 ปี
  • เพศหญิง
  • อาศัยอยู่ : กรุงเทพฯ ถนนพระราม 3

 

เงินเดือน:

12,000-16,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ผู้สมัครงานธุรการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 

ผู้สมัครที่สนใจส่ง Resume เงินเดือนที่ต้องการ และ ภาพถ่าย มาที่ sales@kvjunion.com

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com

Posted in: Company News

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook