ปั๊มโลชั่น กำหนดสีตามความต้องการ
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

ปั๊มโลชั่น กำหนดสีตามความต้องการ

ปั๊มโลชั่น-กำหนดสีตามความต้องการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั๊มโลชั่น กำหนดสีตามความต้องการ

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

 

Posted in: ผลิตภัณฑ์และบริการ

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook