ตารางสีสำหรับพลาสติก
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

ตารางสีสำหรับพลาสติก

ตารางสีสำหรับพลาสติก

ทางลูกค้าสามารถเลือกสีสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก นอกจากนี้เรามีบริการ Plastic Color Matching จากสติกเกอร์ หรือ ฉลากของลูกค้า
ตารางสีสำหรับพลาสติก (1)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (2)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (3)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (4)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (5)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (6)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (7)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (8)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (9)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (10)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (11)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (12)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (13)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (14)

ตารางสีสำหรับพลาสติก (15)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางสีพลาสติก

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

Facebook