ขวด PET ขวดเพชร ขวดพีอีที
โรงงานพลาสติก ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ | K.V.J. Union Co., Ltd.

News & Updates

ขวด PET ขวดเพชร ขวดพีอีที

ขวด PET ขวดเพชร ขวดพีอีที แบบใหม่ทันสมัย​​

KVJ Union’s PET Modern Design Collection สามารถสั่งทำสีได้ตามต้องการ ทั้งสีแบบทึบและสีแบบใส

BPET6K-250cc (8) BPET5K-300cc (4) BPET4K-250cc (3) BPET3K-250cc (4) BPET2K-100cc (3) BPET1K-200cc (5) BPET13K-1000cc (5) BPET12K-500cc (5) BPET11-500cc (6) BPET10K-1000cc (4) BPET9K-150cc (8) BPET8K-200cc (6) BPET7K-500cc (6)

 

Click to view PET Bottle Catalog

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขวด PET ขวดเพชร ขวดพีอีที

บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120

T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: sales@kvjunion.com
LINE: sirgap

Posted in: ผลิตภัณฑ์และบริการ

Leave a Comment (0) ↓

Leave a Comment

Facebook